VI / EN

Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu tăng mạnh về lượng

4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim đạt 160,1 nghìn m³, trị giá 65,2 triệu USD, tăng 20,6% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 4/2022 đạt 31,1 nghìn m³, trị giá 12,7 triệu USD, tăng 1,9% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 tăng 9,7% về lượng và tăng 11,2% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim đạt 160,1 nghìn m³, trị giá 65,2 triệu USD, tăng 20,6% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 3/2022 đạt 30,5 nghìn m³, trị giá 12,5 triệu USD, giảm 36,9% về lượng và giảm 33,7% về trị giá so với tháng 02/2022; tuy nhiên so với tháng 3/2021 giảm 27,8% về lượng và giảm 27,9% về trị giá. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim đạt 129,0 nghìn m³, trị giá 52,5 triệu USD, tăng 23,6% về lượng và tăng 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

3 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu gỗ lim tròn về Việt Nam đạt khối lượng 72,9 nghìn m³, trị giá 27,1 triệu USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 10,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu loại xẻ đạt 54,6 nghìn m³, trị giá 25,0 triệu USD, tăng 39,1% về lượng và tăng 40,2% về trị giá so với so với cùng kỳ năm 2021.

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ lim nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 407,3 USD/m³, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2021. 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam tăng nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu từ các thị trường Camêrun, Trung Quốc, Nigiêria, Lào, Campuchia, EU…

Gỗ Việt

Các tin khác

Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu
Hotline: 1900 2345 19
Lên đầu trang